VZN č. 3/2021 , ktorým sa mení dopĺňa VZN obce č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Počasie

Počasie Horná Breznica online

Kontakt

Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Horná Breznica

Tel.: 042 / 471 11 52
Fax.: 042 / 471 11 52

Email: obec@hornabreznica.eu