Obecný úrad

Samospráva

Obec Horná Breznica bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obci t.j. v dňoch 23. a 24. novembra 1990. 

Právomoci a kompetencie obce sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky,
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v znení neskorších predpisov,
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samospráv spoločnosti. 

Obec Horná Breznica
Horná Breznica 78
020 61 Lednické Rovne
Tel.: 042 47 111 52
e-mail: obec@hornabreznica.eu

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE:

Orgánmi obce Horná Breznica sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Breznica je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce Horná Breznica je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Horná Breznica, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 

Orgány obce Horná Breznica

Starosta obce: Tibor Mičko

Zástupca starostu obce: Miloš Krivoklátsky

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Miloš Krivoklátsky
 • Daniel Drahuta
 • Jozef Šerý
 • Jaroslav Chachula
 • Martin Červený
 • Hlavná kontrolórka: Ing. Anna Hoštáková


Pracovníčky obce:

 • Ing.Emília Lukáčová
 • Lenka Heseková

Počasie

Počasie Horná Breznica online

Kontakt

Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Horná Breznica

Tel.: 042 / 471 11 52
Fax.: 042 / 471 11 52

Email: obec@hornabreznica.eu

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031