Zverejnené dokumenty

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb – 9013240

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb – 9013241

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. MSD_Horná Breznica_01

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TN220052

Zmluva č. 39942 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Dodatok č. 3 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za 2018 v Hornej Breznici

Predchádzanie vzniku BRO na území obcí Lednicko – rovňanského regiónu

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Zmluva o zbere a zhodnoteni odpadu

Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva – ukončenie

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu 2018

Licenčná zmluva na poskytovanie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu

vyberove konanie na funkciu hlavny kontrolor obce

Obchodná verejná súťaž

Oznámenie zámeru obce Horná Breznica o predaji majetku obce

zmluva o zriadení

zmluva Ledrov 2017

Zmluva o dielo ISDS s.r.o. 2016

zmluva DCA audit 2016

zmluva LEDROV 2016

zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2016

zmluva ENVI-PAK 2016

Zmluva o dielo VISIA spol. s r.o. 2015

zmluva Prima Banka 2015

zmluva Marius Pedersen 2015

zmluva LEDROV 2015

zmluva ENVI-PAK 2015

zmluva MEGAWASTE 2015

zmluva INSA 2015

zmluva Regionalna rozvojova agentura 2015

zmluva TKR servis 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria

received_2771178659575650 received_2347879605500888 received_897056867331723 received_862404137431158

Počasie

Počasie Horná Breznica online

Kontakt

Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Horná Breznica

Tel.: 042 / 471 11 52
Fax.: 042 / 471 11 52

Email: obec@hornabreznica.eu