Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2021 obce Horná Breznica

Počasie

Počasie Horná Breznica online

Kontakt

Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Horná Breznica

Tel.: 042 / 471 11 52
Fax.: 042 / 471 11 52

Email: obec@hornabreznica.eu