Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Počet obyvateľov Obce Horná Breznica ku dňu vyhlásenia volieb

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Horná Breznica zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb: 499 obyvateľov

Počasie

Počasie Horná Breznica online

Kontakt

Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Horná Breznica

Tel.: 042 / 471 11 52
Fax.: 042 / 471 11 52

Email: obec@hornabreznica.eu