Oznámenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličom s trvalým pobytom v obci Horná Breznica

Počasie

Počasie Horná Breznica online

Kontakt

Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Horná Breznica

Tel.: 042 / 471 11 52
Fax.: 042 / 471 11 52

Email: obec@hornabreznica.eu